Category Archives: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση στη 15η (με τηλεδιάσκεψη) τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών

DImos Axarnwn mainΤην πρόσκληση στη 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 08 Ιουνίου 2021 με ώρα έναρξης 18:00 έως 23:00 ανακοίνωσε ο Δήμος Αχαρνών.

 

Ποιες είναι οι 68 διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ που καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ που κρίθηκαν παρωχημένες ή παρέχονται μόνο ηλεκτρονικά

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχώρησαν σε συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών των φορέων του δεύτερου, με στόχο τη διοικητική αποκάθαρση παρωχημένων αρμοδιοτήτων που υπήρχαν στις βάσεις δεδομένων του Κράτους και μπέρδευαν τόσο τους υπαλλήλους όσο και τους πολίτες.

Πιο συγκεκριμένα, η Ομάδα Εργασίας έχει ξεκινήσει με την επαναξιολόγηση 272 διαδικασιών του ΕΦΚΑ, προκειμένου να προωθηθεί η ουσιαστική διοικητική ενοποίηση του φορέα και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και εργάζεται σε τρείς (3) άξονες:
Συνέχεια

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την τηλεργασία στο Δημόσιο

ΒουλήΚατατέθηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή με τίτλο “Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του υπουργείου εσωτερικών”.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση του πλαισίου οργάνωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής της τηλεργασίας στο δημόσιο τομέα τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες συνθήκες μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο
Δείτε εδώ τα συνοδευτικά έγγραφα

Η Μαρία Κρημνιανιώτη νέα ειδική σύμβουλος του Δημάρχου Αχαρνών

DImos Axarnwn mainΑνακοινώθηκε η πρόσληψη της νέας Ειδικής Συμβούλου κας Μαρίας Κρημνιανιώτη του Νικολάου για την επικουρία του Δημάρχου Σπύρου Βρεττού κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα χωρίς όμως αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά προς τα όργανα που αναφέρονται στην παρ. 6 του αρθ. 163 του Ν. 3584/2007 και αναλόγως της αρμοδιότητας της ως περιγράφεται κατωτέρω:
Συγκεκριμένα βάσει της παρ. 4 του άρθ. 163 η Ειδική Σύμβουλος θα απασχοληθεί σε καθήκοντα που σχετίζονται «σε θέματα σχεδιασμού, διαχείρισης, συντονισμού συγχρηματοδοτούμενων έργων ή προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. που αφορούν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -Εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων για αναπτυξιακές δράσεις που αφορούν Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Διαβάστε εδώ την Απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών

Επιστολή/ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου Αχαρνών Δημητρίου Δαμάσκου για την απαλλαγή των δημοτικών τελών λόγω Covid-19

Επιστολή/ερώτηση για τους λόγους που η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απαλλαγή των δημοτικών τελών δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα -παρά την θετική απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- κατέθεσε στη Δημοτική Αρχή ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Δαμάσκος.

Η επιστολή έχει ως εξής:


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

                                                                                                                                       Αχαρνές,16/04/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Δήμαρχος Αχαρνών
2.Γενικός Γραμματέας Δήμου Αχαρνών
3.Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
4.Αντιδήμαρχος Οικονομικών
5.Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
4.Δημοτικούς Συμβούλους
5.Διεύθυνση Οικονομικών
Συνέχεια

Πρόσληψη νέας Ειδικής Συνεργάτιδας στον Δήμο Αχαρνών

DImos Axarnwn mainΑνακοινώθηκε η πρόσληψη της νέας Ειδικής Συνεργάτιδας κας Βασιλικής  Νίκα του Δημητρίου με τα εξής αντικείμενα:

Επίβλεψη δομικών έργων και δομικών υλικών, οργάνωση και διαχείριση εργοταξίων, ανακαινίσεις κτιρίων, τοπογραφικές αποτυπώσεις κλπ., ανάπτυξη των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου, την εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητάς του και κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από τον Δήμαρχο.

Εδώ η απόφαση για την πρόσληψη της κας Νίκα Βασιλικής