Category Archives: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προς μίμηση: Ο Δήμος Χανίων προμηθεύει ψηφιακό εξοπλισμό στους μαθητές του για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης

Ο Δήμος Χανίων, αναγνωρίζοντας τις έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει σε μαθητές όλων των βαθμίδων με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, προχωρά στην προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού (tablet), συνολικού ύψους 72.000 ευρώ που αντιστοιχούν περίπου σε 600 συσκευές, από ιδίους πόρους.

Η πρωτοβουλία του Δήμου για τη συγκέντρωση του απαραίτητου εξοπλισμού, πρόκειται να καλύψει σημαντικό μέρος από τις ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί. Το υλικό θα παραδοθεί στις Διευθύνσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων, οι οποίες θα έχουν την τελική ευθύνη διανομής του στους μαθητές του Δήμου Χανίων.
Συνέχεια

50 εκατ. στους Δήμους για τον COVID-19 – Τι παίρνει ο Δήμος Αχαρνών

Με Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ 9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ Αρ.Πρωτ.: 79903) δόθηκε έκτακτη επιχορήγηση στους Δήμους για την ενίσχυση της ρευστότητας τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, συνολικού ύψους 50.000.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19.

Είχε προηγηθεί στις 13 Νοεμβρίου Απόφαση του Υπ. Οικονομικών, με την οποία αυξήθηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του  Υπουργείου Εσωτερικών.

Εδώ μπορείτε να δείτε το ποσό που λαμβάνει ο κάθε Δήμος από τους 332 συνολικά

Ο Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών και παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε σημεία που έχουν συμβεί ατυχήματα στους δημοτικούς δρόμους του Δήμου»

DImos Axarnwn mainΟ Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», προϋπολογισμού 620.000€ με Φ.Π.Α.

  • Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 14/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
  • Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 17/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
  1. Δείτε εδώ την περίληψη της Διακήρυξης
  2. ΤΕΥΔ
  3. Μελέτη 112_2020
  4. Δημοσιοποίηση στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έργων

 

Κτηματολόγιο: Παρατείνεται έως τις 30 Δεκεμβρίου 2020 η ανάρτηση (ψηφιακά) κτηματολογικών στοιχείων σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Ηλείας

ktimatologioΤο Ελληνικό Κτηματολόγιο ενημερώνει με ανακοίνωση τύπου όσες και όσους είναι κάτοχοι ακίνητης ιδιοκτησίας σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Ηλείας, πως παρατείνεται μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2020 η Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων.

Η διαδικασία της Ανάρτησης πραγματοποιείται, για πρώτη φορά, πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία Κτηματογράφησης.
Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στην ιστοσελίδα http://www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.
Συνέχεια

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων

Δήμος ΑχαρνώνΟ Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 107.932,44 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/11/2020 & ώρα 15:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/12/2020 & ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16/12/2020 & ώρα 10:00 π.μ.

Διαβάστε εδώ την Προκήρυξη

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα-μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών

Δήμος ΑχαρνώνΟ Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου προϋπολογισμού 73.755,20 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στον Δήμο Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μ. Μπόσδα – Αχαρνές) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 14/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., που θα συσταθεί στο Τμήμα Προμηθειών (1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου).
Συνέχεια