Category Archives: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Κατάργηση της διακίνησης, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), εγγράφων, διοικητικών και μη, σε Δήμους και Περιφέρειες από 1ης Ιανουαρίου 2021

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με ΑΔΑ: 66ΩΨ46ΜΤΛΠ-ΛΛΥ ενημερώνει τους δημόσιους φορείς ότι με τη θέσπιση του άρθρου 99 του Νόμου 4727/2020 σηματοδοτείται η μετάβαση του Δημοσίου στην ψηφιακή εποχή, με την κατάργηση της διακίνησης, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), εγγράφων, διοικητικών και μη, μεταξύ των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και των υπηρεσιών του Δημοσίου, από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Υπόχρεοι φορείς για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής είναι οι φορείς του στενού δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Συνέχεια

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων

Δήμος ΑχαρνώνΟ Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 107.932,44 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/11/2020 & ώρα 15:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/12/2020 & ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16/12/2020 & ώρα 10:00 π.μ.

Διαβάστε εδώ την Προκήρυξη

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα-μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών

Δήμος ΑχαρνώνΟ Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου προϋπολογισμού 73.755,20 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στον Δήμο Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μ. Μπόσδα – Αχαρνές) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 14/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., που θα συσταθεί στο Τμήμα Προμηθειών (1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου).
Συνέχεια

Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από τον Δήμο Αχαρνών μέσω της εφαρμογής City Certify

city_certifyΠρόκειται για μια εφαρμογή μέσω της οποίας ένας δημότης μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για την έκδοση ενός πιστοποιητικού (π.χ. οικογενειακής κατάστασης, μόνιμης κατοικίας, ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου, θανάτου, ΤΑΠ κ.λπ.) και να παραλάβει ψηφιακά το συγκεκριμένο πιστοποιητικό από το σπίτι του, αφού αυτό παραχθεί εσωτερικά στις Υπηρεσίες του δήμου.
Η εφαρμογή εξυπηρετεί 47 δήμους μεταξύ των οποίων και τον Δήμο Αχαρνών.

Μέσω αυτής της υπηρεσίας κάθε δημότης έχει τη δυνατότητα να μπει στο σύστημα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών και διοικητικών πράξεων του δήμου Αχαρνών, να κάνει αίτηση και στη συνέχεια να παραλάβει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση που τον ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να έρθει αυτοπροσώπως στο δημαρχείο ή στο ΚΕΠ.
Συνέχεια

Θεοδωρικάκος: Δεν πρόκειται ούτε προσλήψεις δημοτικών αστυνόμων να γίνουν, ούτε εκπαιδεύσεις, ούτε νέες αρμοδιότητες σε θέματα ΚΟΚ να λάβουν οι δήμοι

takis-theodorikakosΔεν πρόκειται ούτε προσλήψεις δημοτικών αστυνόμων να γίνουν, ούτε εκπαιδεύσεις, ούτε νέες αρμοδιότητες σε θέματα ΚΟΚ να λάβουν οι δήμοι, αλλά όπως δήλωσε χθες στην Συνεδριακή Συνδιάσκεψη της ΠΕΔΕ Στερεάς ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος:

«όπου δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν διοικητικοί υπάλληλοι για τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων για την ανάσχεση της πανδημίας». Μια ρύθμιση που δεν έχει καμία σχέση με την συζήτηση που έχει ανοίξει ο ίδιος ο υπουργός από το καλοκαίρι μετά από τις πιέσεις που έχει δεχθεί από την ΚΕΔΕ.
Συνέχεια

Βοήθεια στο σπίτι από τη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών και τα ιατρεία των Κ.Α.Π.Η.

Σε καθεστώς καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας τίθεται η χώρα, αλλά ο Δήμος Αχαρνών φροντίζει ώστε να μην μείνουν μόνοι τους και αβοήθητοι όσοι δημότες έχουν ανάγκη.
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» από την πρώτη στιγμή θα βρεθεί σε πλήρη λειτουργία έτσι ώστε να βρίσκεται δίπλα σε κάθε δημότη και να εξυπηρετεί κάθε ανάγκη τους. Κυρίως δε, να σταθεί δίπλα σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, έτσι ώστε να παραμείνουν κατ’ οίκον και ασφαλείς.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Αχαρνών και η ΔΗΦΑ θέτουν στη διάθεση των πολιτών έμπειρους επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες όπως:
– Νοσηλευτική φροντίδα
– Προμήθεια φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης
– Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη
– Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-2406630, 210-2477900
Συνέχεια