Tag Archives: Απασχόληση

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες

Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), έχοντας υπόψη τη με αριθμ. οικ. 109381/30-12-2021 (ΦΕΚ 6372/Β/31-12-2021) Απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καλεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες», να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Συνέχεια