Tag Archives: Αχαρνές

Ανακοίνωση των υποψηφίων της δημοτικής παράταξης «Δ.Ε.Κ.Α. – Δημιουργούμε ένα καλύτερο αύριο» για την Σύμπραξη με την Δημοτική Αρχή Αχαρνών

Εδώ η Ανακοίνωση σε pdf

Περιληπτική Διακήρυξη για την προμήθεια ασφαλτομίγματος και ασφαλτικού γαλακτώματος από τον Δήμο Αχαρνών

Δήμος ΑχαρνώνΟ διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 41.194,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24 % και συνολικού ποσού 51.080,56 € με Φ.Π.Α. (9.886,56 €) σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Μελέτης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ.. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα οι οποίες θα πρωτοκολληθούν.
Συνέχεια

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πινακίδων σιδηρουργικών υλικών, φρεατίων και εσχαρών του Δήμου Αχαρνών

Δήμος ΑχαρνώνΟ Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια πινακίδων σιδηρουργικών υλικών, φρεατίων και εσχαρών.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στον Δήμο Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μ. Μπόσδα – Αχαρνές) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 03/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., που θα συσταθεί στο Τμήμα Προμηθειών (1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου).
Συνέχεια

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αχαρνών

Δήμος ΑχαρνώνΣτο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, διάρκειας τουλάχιστον μέχρι τις 23/12/2021.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 105.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της αναλυτικής διακήρυξης.
Συνέχεια

Πρόσκληση στην 15η (με τηλεδιάσκεψη) τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών

Δήμος ΑχαρνώνΤην πρόσκληση στην 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 με ώρα έναρξης 18:00 και ώρα λήξης 21:00 ανακοίνωσε ο Δήμος Αχαρνών.

 

Την Πρόσκληση της τακτικής συνεδρίασης μπορείτε να διαβάσετε κάνοντας κλικ εδώ
Τις Εισηγήσεις της τακτικής συνεδρίασης μπορείτε να διαβάσετε κάνοντας κλικ εδώ

Πρόσκληση στην 13η (με τηλεδιάσκεψη) τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών

Δήμος ΑχαρνώνΤην πρόσκληση στην 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 με ώρα έναρξης 18:00 και ώρα λήξης 21:00 ανακοίνωσε ο Δήμος Αχαρνών.

 

Την Πρόσκληση της τακτικής συνεδρίασης μπορείτε να διαβάσετε κάνοντας κλικ εδώ
Τις Εισηγήσεις της τακτικής συνεδρίασης μπορείτε να διαβάσετε κάνοντας κλικ εδώ