Tag Archives: Αχαρνές

Δίπλα ή απέναντι στις επιχειρήσεις των Αχαρνών η Δημοτική Αρχή;

Ψαλίδι τελών_Επιτομή ΕιδήσεωνΤην πρόθεσή του να εισηγηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο σημαντικές οικονομικές ελαφρύνσεις για τους επαγγελματίες των Αχαρνών εξέφρασε ο Δήμαρχος Αχαρνών με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του δήμου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι προτίθεται να καταθέσει πρόταση στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε:

 1. Να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας όλες οι επιχειρήσεις των Αχαρνών για το χρονικό διάστημα που παραμένουν κλειστές μετά την απόφαση της Κυβέρνησης.
 2. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και μαζικής εστίασης να απαλλαγούν -επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα- και από τα δημοτικά τέλη για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους και πλατείες και για όσα προβλέπεται να ανασταλεί η καταβολή του υπέρ του Δήμου τέλους του 0,5%.
  Συνέχεια

Αναστολή λειτουργίας όλων των υπηρεσιών που στεγάζονται στα δυο (2) κτίρια του Δημαρχιακού Μεγάρου Αχαρνών

Δήμος ΑχαρνώνΟ Δήμαρχος Αχαρνών αποφάσισε σήμερα 11/11/2020:

 1. Αναστολή λειτουργίας όλων των υπηρεσιών που στεγάζονται στα 2 κτίρια του Δημαρχιακού Μεγάρου επί της οδού Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα από την Πέμπτη 12/11/2020 έως και την Τετάρτη 18/11/2020, εκτός των εξωτερικών συνεργείων των Διευθύνσεων:
  α) Τεχνικών Υπηρεσιών
  β) Πρασίνου & Περιβάλλοντος
  γ) Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
 2. Για οποιαδήποτε επείγοντα θέματα ληξιαρχικής φύσεως οι ενδιαφερόμενοι θα καλούν στο τηλ. κέντρο του Δήμου Αχαρνών στο τηλ. 213-2072300-301
 3. Όσοι υπάλληλοι κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αισθανθούν αδιαθεσία ή συμπτώματα Covid-19, να επικοινωνούν με τον Ιατρό Εργασίας του Δήμου Αχαρνών (πληροφορίες τηλ. κέντρο του Δήμου Αχαρνών στο τηλ. 213-2072300-301), οι οποίοι ανάλογα με την κλινική κατάσταση τους, θα παραπέμπονται για TEST Covid-19 σε συμβεβλημένο Διαγνωστικό κέντρο.

Συνέχεια

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών & των Νομικών του Προσώπων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 107.932,44 €

Δήμος ΑχαρνώνΗ Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών ενέκρινε την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού καθώς και την μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 107.932,44 €

Τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, Παναγιώτης Μπάσιος, Προϊστάμενος, τηλ.: 213.20.72.507, Νικόλαος Γκαγκαστάθης, τηλ. 213.20.72.370.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) (www.eprocurement.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.acharnes.gr.

Δείτε εδώ την Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, την μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την σύνταξη των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού.

Πλήρωση θέσης Ειδικού Συνεργάτη στον Δήμο Αχαρνών

Δήμος ΑχαρνώνΔημόσια Γνωστοποίηση για πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη με τα εξής αντικείμενα: επίβλεψη δομικών έργων και δομικών υλικών, οργάνωση και διαχείριση εργοταξίων, ανακαινίσεις κτιρίων, τοπογραφικές αποτυπώσεις κ.λ.π., ανάπτυξη των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου, την εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητάς του και κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το Δήμαρχο.
Συνέχεια

Σύσταση και Λειτουργία Δημοτικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κ.Α.Ε.Β. «Κέντρου Αμέσου Επικοινωνίας και Βοήθειας»

Δημοτική Φροντίδα ΑχαρνώνΟμόφωνα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών» η εισήγηση της Πρόεδρου Αγγελικής Ζαχαριάδη, σχετικά με την Έγκριση Σύστασης και Λειτουργίας Δημοτικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κ.Α.Ε.Β. «Κέντρου Άμεσης Επικοινωνίας και Βοήθειας» στα πλαίσια υλοποίησης της καινοτόμου πιλοτικής δράσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το εν λόγω «Κέντρο», είναι μία ολοκληρωμένη και σύγχρονη ψηφιακή υπηρεσία επικοινωνίας και υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης, που συνιστά άμεση απειλή για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλεια χρηστών-πολιτών, προκειμένου να λάβουν άμεσα οδηγίες και βοήθεια από το Κ.Α.Ε.Β. Δήμου Αχαρνών και από την υπηρεσία «Βοήθεια Στο Σπίτι», με τη υποστήριξη και εκμετάλλευση των πλέον καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και καναλιών επικοινωνίας.
Συνέχεια

Αστρονομική οφειλή 480.000 ευρώ του Δήμου Αχαρνών στην ΕΥΔΑΠ

Δήμος ΑχαρνώνΜέσα στις μέρες της κρίσης του κορωναϊού, ο Δήμος Αχαρνών ενέκρινε δύο δαπάνες για την ΕΥΔΑΠ οι οποίες αναρτήθηκαν στη Διαύγεια με ημερομηνία 13/03/2020: η πρώτη ύψους 400.000€ για οφειλή παρελθόντων ετών ΑΔΑ: ΨΨΒΜΩΨ8-ΤΨ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-343 για: Οφειλή παρελθόντων ετών ΕΥΔΑΠ (Δήμος κ Ν.Π.Δ.Δ)  και η δεύτερη ύψους 83.273,52€ για ρύθμιση οφειλής ΑΔΑ: 66ΜΘΩΨ8-0ΛΖ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-342 για: Ρύθμιση οφειλής Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Θα είχε ενδιαφέρον να απαντήσει ο Δήμος σε τι αφορούν αυτές οι οφειλές.
Τα ακόμα πιο ειδικό ερώτημα είναι εάν κάποια από τις παραπάνω δαπάνες τακτοποιεί ποσά οφειλών στην ΕΥΔΑΠ για καταναλώσεις της ευρύτερης περιοχής Βαρυμπόμπης.
Συνέχεια