Tag Archives: Διαγωνισμός

ΔΗΚΕΑ: Διαδικασία διαπραγμάτευσης με αναδόχους ο στολισμός των Ενοτήτων Αχαρνών-Θρακομακεδόνων (προϋπολογισμού 120.000€)

ΔΗ.Κ.Ε.Α.Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. την συνεδρίασή της 27/11/2020 αποφάσισε την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με αναδόχους -χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης- την ανάθεση σύμβασης για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εορταστικού Διακόσμου Δ.Ε. Αχαρνών και Δ.Ε. Θρακομακεδόνων», προϋπολογισμού 120.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) καθώς:

..[Όλα αυτά Δημιουργούν στην ΔΗ.Κ.Ε.Α.-που μεταξύ των Δράσεων της εκτός από τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, κλπ.έχει και τον καλλωπισμό των χώρων –την αδήριτη ανάγκη να προβεί σε δράσεις που θα ανεβάσει το ηθικό των Δημοτών και θα τονώσει την διάθεση τους, δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα στα μοναχικά φετινά Χριστούγεννα, φωτίζοντας και στολίζοντας την πόλη στις δύο δημοτικές ενότητες ΑΧΑΡΝΩΝ και ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ]..

Συνέχεια

Ο Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών και παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε σημεία που έχουν συμβεί ατυχήματα στους δημοτικούς δρόμους του Δήμου»

DImos Axarnwn mainΟ Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», προϋπολογισμού 620.000€ με Φ.Π.Α.

  • Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 14/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
  • Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 17/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
  1. Δείτε εδώ την περίληψη της Διακήρυξης
  2. ΤΕΥΔ
  3. Μελέτη 112_2020
  4. Δημοσιοποίηση στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έργων

 

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων

DImos Axarnwn mainΟ Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 107.932,44 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/11/2020 & ώρα 15:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/12/2020 & ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16/12/2020 & ώρα 10:00 π.μ.

Διαβάστε εδώ την Προκήρυξη

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα-μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών

DImos Axarnwn mainΟ Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου προϋπολογισμού 73.755,20 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στον Δήμο Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μ. Μπόσδα – Αχαρνές) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 14/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., που θα συσταθεί στο Τμήμα Προμηθειών (1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου).
Συνέχεια

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών & των Νομικών του Προσώπων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 107.932,44 €

Δήμος ΑχαρνώνΗ Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών ενέκρινε την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού καθώς και την μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 107.932,44 €

Τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, Παναγιώτης Μπάσιος, Προϊστάμενος, τηλ.: 213.20.72.507, Νικόλαος Γκαγκαστάθης, τηλ. 213.20.72.370.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) (www.eprocurement.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.acharnes.gr.

Δείτε εδώ την Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, την μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την σύνταξη των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων

DImos Axarnwn mainΜε καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών τις 23/11/2020 & ώρα 15:30 μ.μ. ο Δήμος Αχαρνών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 4412/2016 και της με αρ. 212/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και ορυκτελαίων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αριθμ. 61/2020 μελέτη και ειδικότερα:
Συνέχεια