Tag Archives: Διαγωνισμός

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων

DImos Axarnwn mainΟ Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 107.932,44 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/11/2020 & ώρα 15:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/12/2020 & ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16/12/2020 & ώρα 10:00 π.μ.

Διαβάστε εδώ την Προκήρυξη

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα-μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών

DImos Axarnwn mainΟ Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου προϋπολογισμού 73.755,20 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στον Δήμο Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μ. Μπόσδα – Αχαρνές) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 14/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., που θα συσταθεί στο Τμήμα Προμηθειών (1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου).
Συνέχεια

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών & των Νομικών του Προσώπων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 107.932,44 €

Δήμος ΑχαρνώνΗ Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών ενέκρινε την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού καθώς και την μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 107.932,44 €

Τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, Παναγιώτης Μπάσιος, Προϊστάμενος, τηλ.: 213.20.72.507, Νικόλαος Γκαγκαστάθης, τηλ. 213.20.72.370.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) (www.eprocurement.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.acharnes.gr.

Δείτε εδώ την Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, την μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την σύνταξη των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων

DImos Axarnwn mainΜε καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών τις 23/11/2020 & ώρα 15:30 μ.μ. ο Δήμος Αχαρνών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 4412/2016 και της με αρ. 212/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και ορυκτελαίων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αριθμ. 61/2020 μελέτη και ειδικότερα:
Συνέχεια