Tag Archives: Καύσιμα και λιπαντικά

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων

DImos Axarnwn mainΜε καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών τις 23/11/2020 & ώρα 15:30 μ.μ. ο Δήμος Αχαρνών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 4412/2016 και της με αρ. 212/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και ορυκτελαίων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αριθμ. 61/2020 μελέτη και ειδικότερα:
Συνέχεια