Tag Archives: Προκηρύξεις

Δύο ερωτηματικά για τον διαγωνισμό του Χριστουγεννιάτικου στολισμού Δήμου Αχαρνών 2021

«Τρέχει» ο διαγωνισμός της Αναπτυξιακής Αχαρνών Α.Ε. για την «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου Στολισμού 2021» με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη http://www.promitheus.gov.gr) με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών την 19/11/2021 και ώρα 12:00 και ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 22/11/2021 και ώρα 12:00.

Στην παράγραφο «1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης» (που μόνο συνοπτική δεν είναι καθώς αναφέρονται αναλυτικά και λεπτομερειακά οι επακριβείς διαστάσεις, περιγραφές και προδιαγραφές του στολισμού) διαβάζουμε ότι -τελικά- η εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα είναι μόνο 264.120,00€!!
Συνέχεια

Τρεις προκηρύξεις από ΑΣΕΠ για την κάλυψη 671 θέσεων

Θέση στο Δημόσιο μπορούν να διεκδικήσουν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης  μέσα από τρεις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ:

81 θέσεις στις Σχολές Ξεναγών
120 μόνιμοι σε ΟΑΕΔ και ΕΠΑ
470 θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού

Συγκεκριμένα:

Προσλήψεις στις Σχολές Ξεναγών του υπουργείου Τουρισμού (κλικ):

81 υποψήφιοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητες Εκπαιδευτικού Προσωπικού θα απασχοληθούν σε Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Κρήτης και Ρόδου.
Προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων έως την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021.
Συνέχεια

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια επτά (7) απορριμματοφόρων οχημάτων από τον Δήμο Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την «Προμήθεια επτά (7) απορριμματοφόρων οχημάτων» εκτιμώμενης αξίας 995.000,00χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:
Συνέχεια

Προσλήψεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τις ανάγκες της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτής.

Κάθε υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση, αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του από 26/03/2021 έως και 16/04/2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Πληροφορίες:
1) Κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα τα τηλέφωνα των οποίων περιέχονται στην κάτωθι ιστοσελίδα στο πεδίο «Αναζήτηση Υπηρεσίας»
2) Ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr & www.astynomia.gr
3) Τηλέφωνο: 2131520298 – 2131520416

Διαβάστε εδώ την Προκήρυξη Διαγωνισμού