Tag Archives: Προκηρύξεις

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών

Δήμος ΑχαρνώνΟ Δήμος Αχαρνών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 4412/2016 και της με αρ. 239/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Αχαρνών, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αρ. 79/2019 μελέτη.

Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 34330000-9 «Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα» και 50112000-3 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων»
Συνέχεια

Ο Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας μηχανημάτων έργου στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Δήμος ΑχαρνώνΟ Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια μηχανημάτων έργου στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για τα προσφερόμενα είδη, σύμφωνα με την με αριθμ. 41/2019 μελέτη.

Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 34144710-8 «Τροχοφόροι φορτωτές», 34922000-6 «Εξοπλισμός διαγράμμισης οδών», 42924730-5 «Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση», 34921100-0 «Σάρωθρα οδικού καθαρισμού».
Συνέχεια

Ο Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών (Διαδικασία-Υποχρεώσεις-Αντιμισθία)

Δήμος ΑχαρνώνΟ Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δηλώσεων-αιτήσεων την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019.

Τι είναι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών;

Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης.
Συνέχεια