Tag Archives: Προκηρύξεις

Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση του ΚΕΠ 219 ΠΓ Αγίας Άννας Αχαρνών

Δήμος ΑχαρνώνΟ Δήμος Αχαρνών διακηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική, για τη μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο, στο οποίο θα μεταστεγαστεί το ΚΕΠ 219 ΠΓ Αγίας Άννας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης.
(Ημέρα δημοσίευσης στη Διαύγεια 12/05/2020 με ΑΔΑ: 6ΞΛΙΩΨ8-1ΡΚ).

Κλικ εδώ για να διαβάσετε την Διακήρυξη και τις λεπτομέρειες της δημοπρασίας.

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επισκευή και συντήρηση στέγης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θρακομακεδόνων και αντικατάσταση στέγης του Λυκείου Θρακομακεδόνων

Δήμος ΑχαρνώνΟ Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θρακομακεδόνων και αντικατάσταση στέγης του Λυκείου Θρακομακεδόνων», προϋπολογισμού 328.800,00€ με Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 25/05/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος με Α/Α 86895.
Συνέχεια

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών

Δήμος ΑχαρνώνΟ Δήμος Αχαρνών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 4412/2016 και της με αρ. 239/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Αχαρνών, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αρ. 79/2019 μελέτη.

Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 34330000-9 «Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα» και 50112000-3 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων»
Συνέχεια

Ο Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας μηχανημάτων έργου στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Δήμος ΑχαρνώνΟ Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια μηχανημάτων έργου στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για τα προσφερόμενα είδη, σύμφωνα με την με αριθμ. 41/2019 μελέτη.

Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 34144710-8 «Τροχοφόροι φορτωτές», 34922000-6 «Εξοπλισμός διαγράμμισης οδών», 42924730-5 «Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση», 34921100-0 «Σάρωθρα οδικού καθαρισμού».
Συνέχεια

Ο Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών (Διαδικασία-Υποχρεώσεις-Αντιμισθία)

Δήμος ΑχαρνώνΟ Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δηλώσεων-αιτήσεων την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019.

Τι είναι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών;

Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης.
Συνέχεια