Tag Archives: promitheus.gov.gr

Στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού θα αναρτώνται οι διαβουλεύσεις στο ΕΣΗΔΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν.4782/2021, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η αναθέτουσα αρχή επεξεργάζεται και καταχωρίζει στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ το σύνολο των σχολίων που έχουν υποβληθεί, τα οποία συμπεριλαμβάνονται και στο σχετικό φάκελο δημόσιας σύμβασης του άρθρου 45 του ν.4412/2016.

Με βάση τα παραπάνω, μετά το τέλος της διαβούλευσης η ανάρτηση της έκθεσης διαβούλευσης με το σύνολο των σχολίων που έχουν υποβληθεί δεν αναρτάται στο χώρο «Διαβουλεύσεις» στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, αλλά αναρτάται στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αποτελεί μέρος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η ανάρτηση θα γίνεται στο χώρο των συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην καρτέλα «Κεφαλίδα» επιλέγοντας την κατηγορία «Προς προμηθευτή: Διακήρυξη και δημοσίευση στο portal».

Νάσος Βαλαβάνης

Διαβάστε εδώ της λεπτομέρειες της Ανακοίνωσης